Booking
Dagskort
  • * Inngang til Kongeparken
  • * Alle aktiviteter og opplevelser

Se hva du sparer!

Barn under 90 cm går gratis

Dagskort
  • * Inngang til Kongeparken
  • * Alle aktiviteter og opplevelser
  • * 1 måltid m/drikke, utvalgte spisesteder

Se hva du sparer!

Barn under 90 cm går gratis

lördag 28 mars

11.00 - Sälmatning ingår
11:30 - Rävmöte bokas
13.00 - Järvmatning ingår
13.00 - Björnmatning ingår
13:30 - Järvmöte bokas
15.00 - Älgmatning ingår
15.00 - Sälmöte bokas