Error processing SSI file
Error processing SSI file

Grod- och kräldjur

GršnflŠckig padda   huggorm


Groddjur (Latin: Amphibia)

Groddjur är en grupp ryggradsdjur. Groddjur är växelvarma vilket innebär att deras kroppstemperatur skiftar beroende på omgivningens temperatur och de kan inte värma sej själva utan måste ta hjälp av t ex solen. Växelvarma djur blir långsamma och tröga vid låga temperaturer och de ligger i dvala på vintern. Groddjur har lungor men kan andas genom huden vilket gör dem beroende av att huden hela tiden hålls fuktig. Därför utsöndrar de ett slem som hindrar vätska från avdunstning och därmed hindras huden från uttorkning.

Man delar in groddjuren i tre grupper, sk ordningar: Stjärtlösa groddjur (grodor och paddor), stjärtgroddjur (salamandrar och vattenödlor) och maskgroddjur. Det finns ca 4 000 groddjur i världen. I Sverige finns det 11 arter av stjärtlösa groddjur: Vanlig groda, åkergroda, ätlig groda, långbensgroda, lövgroda, klockgroda, lökgroda, gölgroda, vanlig padda, grönfläckig padda och stinkpadda. Det finns två arter av stjärtgroddjur i Sverige: Liten vattensalamander och stor vattensalamander.

 

Kräldjur/reptiler (Latin: Reptilia)

Kräldjur är en grupp ryggradsdjur vars hud täcks av hornfjäll eller hornplåtar som skyddar huden mot avdunstning. Liksom groddjuren så är de växelvarma och det är ganska vanligt att se en orm som ligger på en sten och värmer sig i solen.

Man delar in kräldjuren i fyra ordningar: Fjällbärande kräldjur (ormar och ödlor), sköldpaddor, krokodiler och bryggödlor. Det finns ca 6 500 olika arter av kräldjur i världen och i Sverige finns det sex arter: Huggorm, snok, hasselsnok, kopparödla, sandödla och skogsödla.

 

Klicka på djuren till höger för att läsa mer.

 

Error processing SSI file
Error processing SSI file