Error processing SSI file
Error processing SSI file

Tjäder

Tjädern är vår största hönsfågel och räknas till skogshönsen. Den förekommer tämligen sparsamt i uppvuxen barrskog i hela landet och söker sig gärna till tallskogar på magra jordar. Den är stannfågel.

Tuppen, som är betydligt större än hönan är svart med brunaktiga vingöversidor. Kraftig, böjd halmgul näbb och röda ögonbrynsstreck. Tydlig vit fläck vid främre vingfästet. Längden är 74-90 cm.

Hönan är skyddstecknad i rödbruna färgtoner med en roströd strupfläck och rödaktig stjärt.

En tjäder väger 2400-6500 g och vingspannet är 87-125 cm. Den lyfter med ett kraftigt vingbuller.Tjäder

Tallbarr är livrätt om vintern och om hösten äter den asplöv. Födan består också av bär och frön och av knoppar från lövträd.

Sent på våren i maj börjar tupparnas spel på myrar och mossar. Tupparna har ofta flera hönor, men deltar inte vidare i häckningen. Efter parningen lägger hönan 6-10 ägg i en grund grop direkt på marken och dessa ruvas i 24-28 dygn. Hönan förlitar sig helt på sin skyddsteckning för att undgå upptäckt och även äggen och kycklingarna är skyddstecknade. Efter kläckningen lämnar ungarna genast boet och följer hönan i skogen. Kycklingarna äter nästan bara insekter till skillnad mot de vuxna och orsaken torde bland annat vara ett högre näringsinnehåll. Hela kullen kan gå under en kall och regnig sommar med få insekter.

Tuppen har ett skorrande läte medan hönan svarar med ”gråck”. På spelplatserna hör man tuppens sisande och plopp.

Latin: Tetrao urogallus
Danska: Tjur
Engelska: Capercaillie or Great grouse
Tyska: Auerhuhn

Error processing SSI file
Error processing SSI file