Villkor vid beställning

Dessa generella villkor gäller mellan Skånes Djurpark Resort AB (härefter kallat Skånes Djurpark) och den personen som själv eller genom annan gör en beställning på Skånes Djurparks bokningssida eller bokningstelefon. Beställningen kan avse biljetter, andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa.

Ansvarig förmedlare är Skånes Djurpark Resort AB, Höör
Telefon: +46 413 55 30 60
Org nr: 556985-3376
E-post: info@skanesdjurparks.se
Kontor: Jularp 150, 243 93 HÖÖR

1. BESTÄLLARENS ANSVAR

Innan man genomför slutlig beställning är det viktigt att man läser igenom viktig information om den aktuella produkten. Beställaren ansvarar för att produkten är i linje med dennes önskningar.
Beställaren ansvarar för att försäkra sig om att kontrollera at bekräftelsen motsvarar det man beställt.

2. VID BESTÄLLNING AV BILJETTER

2.1. Betalning
Biljetter och övriga produkter betalas i sin helhet vid beställning. Köpta biljetter och övriga produkter återköps ej. Ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter och övriga produkter.

2.2. Aktiviteter med obegränsad kapacitet, t.ex entrébiljetter till Skånes Djurpark kan efter överenskommelse med Skånes Djurpark användas annat datum än det som valdes vid beställning. Detta gäller under förutsättning att det är öppet och att priset för valt datum motsvarar det betalda. Vid annan prisperiod eller säsong kan beställaren betala mellanskillnaden upp till gällande dagspris. Biljetter delrefunderas inte på grund av variation i säsongspris.

Biljetter utan ”sista datum” är giltiga 2 år efter beställningsdagen och under gällande öppettider.

2.3. Avbokning av djurmöte från Skånes Djurparks sida
Om ett köpt och betalt djurmöte ej kan genomföras på det bokade datumet p.g.a. oförutsägbara händelser så återbetalas djurmötet i sin helhet. Oförutsägbara händelser kan i detta fall utgöras av sjukdom hos valt djurslag alternativt att det finns nyfödda ungar i hägnet och ett djurmöte därför är omöjligt.

2.4. Säsongskort
Säsongskort betalas i sin helhet vid beställning. Köpta säsongskort återköps ej. Ångerrätt gäller ej vid köp av säsongskort.

2.5 Tvister
Skånes Djurpark som förmedlare av externa tjänster är inte part i saken i det fall det uppstår oenighet mellan annan leverantör och beställare avseende kvalitet eller fel som uppstått före eller under upplevelsen.

3. BESTÄLLNING PÅ INTERNET

3.1 Genomförande av beställning Efter korrekt genomförd förhandsbetalning skall du få en kvittering skickad till den e-postadress du uppgivit, med bekräftelse/ bokningsnummer och en specifikation av det du beställt och betalt. Beställningen är inte genomförd och giltig i det fall:

Beställare måste se till att vara nåbar på den e-postadressen man har uppgett vid registrering. Beställare är ansvarig för att ta vara på e-post bekräftelsen, och ha denne med i utskrivet eller elektroniskt skick på det aktivitetsställe som beställningen avser.

3.2 Ändring i skatter och avgifter
I det fall skatter och eller avgifter ändras, och därmed medför en kostnadsökning för Skånes Djurpark efter att beställningen är genomförd och betald, kan priset ökas med motsvarande för beställaren. Prisändringen skall omedelbart meddelas Beställaren.

3.3 Förbehåll Vi reserverar oss för eventuella tryck eller korrekturfel på nätsidor och i tryckt information om erbjudandena på Skånes Djurpark.

4. FÖRSÄKRING

Beställare är ansvarig för egna, relevanta försäkringar som gäller resa och beställare, såsom rese- och fritidsförsäkring (inkl avbeställnings-skydd) och reseansvarsförsäkring.

5. FORCE MAJURE

Skånes Djurpark är inte ansvarig för otillfredsställande förhållanden eller stängda faciliteter till följd av krigshandlingar, naturkatastrofer, nationell eller regional strejk, avbrott i vatten eller energiförsörjning, brand eller liknande händelser som ingen inblandad part kunnat förutse eller påverka.
Skånes Djurpark reserverar sig för fel i priser, beskrivning av tjänster eller tekniska problem som kan uppstå.

6. PERSONUPPGIFTER

Vid betalning samtycker beställaren till att personuppgifter behandlas av Skånes Djurpark. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra ordinär gästadministration.

Skånes Djurpark förbinder sig att inte leverera eller sälja information till tredje part. Upplysningar beställare har registrerat på Skånes Djurparks bokningssida kan användas till att informera om arrangemang och erbjudanden som erbjuds på denna sida.

För radering av personupplysningar, vänligen kontakta Skånes Djurpark på info@skanesdjurpark.se