Slide 5

Skånes Djurpark lanserar djurparksakademin – ett nytt nordisk koncept

Skånes Djurpark inleder nu uppbyggnaden av djurparksakademin – en akademi som på sikt kommer att samla all kursverksamhet på Skånes Djurpark. Det blir en ny möjlighet för utbildning och fortbildning för djurvårdare och annan djurparkspersonal, djurvårdsstudenter, personal i zooaffärer, privatpersoner, intressegrupper och föreningar – samt yrkesverksamma inom polis, tull, militär, veterinärer, djurhållare mm.

Inom ramen för djurparksakademin kommer kurser att lanseras löpande. Basen är en kombination av teoretisk och praktisk undervisning samt demonstrationer och gemensamt utforskande. Kurserna genomförs i Skånes Djurpark, där båda lektionssalarna och djurparkens fantastiska anläggning i en unik skånsk natur kommer att användas.

Den undervisande personalen består av både interna och externa lärare och instruktörer, allt utifrån vilken kurs som genomförs. Akademin ger stora möjligheter att låta kursdeltagarna dra nytta både av vår unika anläggning och den kompetens som finns hos djurparkens medarbetare.

Målsättningen är att kursutbudet ska vara mycket brett. Det kommer att vara möjligt att anmäla sig till kurser i näringslära och utfodring, träning av djurparksdjur, berikning av djurparksdjur, praktisk djurparksskötsel, friluftslivskurser och kurser inom miljö- och naturvård. Dessutom kommer särskilda kurser riktade till privatpersoner och deras sällskapsdjur att hållas.

Premiärkursen går av stapeln den 10 mars och är en kurs om giftormar, framförallt tänkt som utbildning av danska djurvårdare, men det är också möjligt för svenska deltagare att närvara.

Djurparksakademin nås genom Skånes Djurpark;

Djurparksakademin, Skånes Djurpark, Jularp 150, 24393 Höör, Anna Blinkowski

anna@skanesdjurpark.se