Slide 5
Skolklass tittar pO sSlarna   TvO flickor klappar en kalv

Skånes Djurpark - den naturliga lektionssalen

En av stiftelsen Skånes Djurparks viktiga uppgifter är att väcka intresse för Nordens djur och natur hos det uppväxande släktet. Kunskap om djuren och naturen skapar förståelse och respekt, för varandra och för vår omgivning.

Hos oss är kunskap kul!

Skånes Djurpark är en levande lektionssal dit barnen längtar. Nyttja parken till att omsätta Dina teoretiska lektioner om djur, natur, ekologi och etologi rent praktiskt. Här blir kunskapen lättlärd och rolig. Förbered eleverna med en uppgift så blir utflykten ännu roligare och mer givande! Djurparken ger barnen en upplevelse att hänga upp kunskaperna på.

Skånes Djurpark är en resurs och tillgång för ALL barn- och utbildningsverksamhet; förskola, grundskola, gymnasium, vuxenskola, högskola och universitet... I Skånes Djurpark lär sig förskolebarnen på ett lekfullt sätt om Nordens djur och natur samtidigt som universitetsstuderanden gör vetenskapliga undersökningar i parken.