Slide 5
BSver   lodjur som gäspar stort

Vi är specialister på nordiska djur!

I Skånes Djurpark har vi både vilda och tama djur. De vilda djuren finns eller har funnits i vilt tillstånd i Norden, medan de tama djuren är gamla nordiska lantraser. Många av lantraserna är idag hotade av utrotning och vi vill på bästa sätt informera om dessa arter för att öka chanserna för dem att överleva.

På parkens 85 ha stora yta med varierad natur finns det hundratals djur av omrking 80 olika arter/raser.