Slide 5

Skånes Djurpark lanserar djurparksakademin – ett nytt nordisk koncept

Skånes Djurpark inleder nu uppbyggnaden av djurparksakademin – en akademi som på sikt kommer att samla all kursverksamhet på Skånes Djurpark. Det blir en ny möjlighet för utbildning och fortbildning för djurvårdare och annan djurparkspersonal, djurvårdsstudenter, personal i zooaffärer, privatpersoner, intressegrupper och föreningar – samt yrkesverksamma inom polis, tull, militär, veterinärer, djurhållare mm.

Inom ramen för djurparksakademin kommer kurser att lanseras löpande. Basen är en kombination av teoretisk och praktisk undervisning samt demonstrationer och gemensamt utforskande. Kurserna genomförs i Skånes Djurpark, där båda lektionssalarna och djurparkens fantastiska anläggning i en unik skånsk natur kommer att användas.

Den undervisande personalen består av både interna och externa lärare och instruktörer, allt utifrån vilken kurs som genomförs.

- Det är fantastiskt kul att arbeta med den pedagogiska utvecklingen av djurparken, säger Anna Blinkowski  samordnare djuren. Akademin ger oss stora möjligheter att tänka mycket bredare än tidigare och genom ett varierat kursutbud låta deltagarna dra nytta både av vår unika anläggning och den kompetens som vi har hos våra medarbetare.

Målsättningen är att kursutbudet ska vara mycket brett. Inom det närmsta året kommer det vara möjligt att anmäla sig till olika kurser i näringslära och utfodring, träning av djurparksdjur, hur man håller europeiska djur i djurpark, berikning av djurparksdjur, praktisk djurparksskötsel, friluftslivskurser och kurser inom miljö- och naturvård. Dessutom kommer särskilda kurser riktade till privatpersoner och deras sällskapsdjur att hållas.

Premiärkursen går av stapeln den 10 mars och är en kurs om giftormar, framförallt tänkt som utbildning av danska djurvårdare, men det är också möjligt för svenska deltagare att närvara.

Djurparksakademin nås genom Skånes Djurpark;

djurparksakademin@skanesdjurpark.se