Slide 5

Artbevarande

Bjsrnhanen Dundret i SkOnes Djurpark   Lodjur som gSspar stort

Deltagande i artbevarande projekt

Skånes Djurpark deltar i ett antal såväl nationella som internationella projekt för bevarandet av hotade djurarter. Det gäller både vilda djurarter och gamla svenska lantraser. Sådana artprogram leds av en artkoordinator för varje art. Denne planerar aveln för de djur av arten som finns hos de deltagande djurparkerna.
Flertalet artprogram samordnas genom Svenska Djurparksföreningen, SDF, och för Europa av EAZA, European Association of Zoos and Aquaria. De gemensamma europeiska bevarandeprogrammen kallas EEP, en förkortning av European Endangered species Program. Läs mer under respektive organisation, klicka på logotyperna till höger.

Bevarande av svenska lantraser

De lantraser som fanns i Sverige förr hade en bred uppsättning av arvsanlag för olika egenskaper, anpassade för olika lokala förhållanden. Dessa har i stor utsträckning avlats bort i de moderna, hårt specialiserade tamdjursraserna. Det kan gälla t ex anpassningsförmåga till olika yttre förutsättningar, motståndskraft mot sjukdomar, härdighet och fruktsamhet.
Det är egenskaper som kan komma till nytta i framtida avel. För flertalet gamla lantraser finns en bevarandeförening: Föreningen Allmogekon, Föreningen Lantsvinet, Föreningen Gutefåret, Föreningen Allmogegeten, Föreningen Gotlandskaninen, Svenska Rasfjäderfäförbundet m fl.

Stiftelsen Skånes Djurparks etablering i omvärlden

Stiftelsen är sedan 1993 medlem i både Svenska Djurparksföreningen SDF och den europeiska motsvarigheten, European Association of Zoos and Aquaria - EAZA. Parken deltar även i det europeiska samarbetet om bevarande av hotade djurarter, EEP, European Endangered species Program.
Sedan 1994 är Skånes Djurpark medlem i NAMSA, Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation.
År 2000 gick Stiftelsen med i Skånes Hembygdsförbund och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.