Slide 5

Forskning och utbildning

Undervisning och forskning en viktig uppgift!

Skånes Djurpark är i sin helhet en anläggning som är skapad för att lära ut om den nordiska faunan. I Stiftelsens stadgar § 1 står att verksamheten bl a skall ha följande ändamål:
* att i intimt samarbete med ledningen för skolor och andra läroanstalter i möjligaste mån genom demonstrationer och föredrag bidra till åstadkommande av en intressantare och mera stimulerande biologiundervisning,
* att främja vetenskaplig forskning direkt och indirekt, i den mån så kan ske utan åsidosättande av ovan angivna ändamål.

Kontakta oss för samarbete