Slide 5

På djurens egna villkor

Stiftelsens målsättning är bl a att driva Skånes Djurpark så att besökarna upplever att de här får möta de nordiska djuren på djurens egna villkor. De gångna årens resultat visar att anläggningen har lyckats väl med att uppnå detta övergripande mål!

Stiftelsens uppgift är att hos allmänheten väcka intresse för och sprida kunskap om den nordiska faunan och naturen, särskilt hos det uppväxande släktet. Stiftelsen ska också främja forskning och undervisning samt medverka till att bevara hotade djurarter.

Skånes Djurpark är uppbyggd efter djurens behov. Djuren har i stora hägn möjlighet att bevara ett naturligt beteende. Samtidigt tas hänsyn till besökarnas intresse av att få uppleva så mycket som möjligt av djurens liv. Därför finns för flera arter lättillgängliga visningshägn där djuren hålls under besökstid och som ger god insyn för besökarna. Under icke besökstid öppnas stora bakhägn, där djuren kan röra sig under resterande del av dygnet.

Bevarande av utrotningshotade nordiska arter

Skånes Djurpark arbetar med den nordiska faunan i fokus. Parken ingår i det europeiska samarbetet för att bevara utrotningshotade djurarter. Arbetet är inte bara inriktat på vilda nordiska djur, utan även omsorgen om utrotningshotade tamdjursraser är en del av parkens verksamhet.

Skånes Djurpark är en plats där man i vacker och familjevänlig miljö har rika möjligheter att uppleva den nordiska faunan. Samtidigt fungerar parken som ett friluftsmuseum och utgör även en kunskapsbank både för utbildning och för vetenskaplig forskning.

Undervisning och forskning en viktig uppgift

Skånes Djurpark är i sin helhet en anläggning som är skapad för att lära ut om den nordiska faunan.
I Stiftelsens stadgar § 1 står att verksamheten bl a skall ha följande ändamål:

att i intimt samarbete med ledningen för skolor och andra läroanstalter i möjligaste mån genom demonstrationer och föredrag bidra till åstadkommande av en intressantare och mera stimulerande biologiundervisning

att främja vetenskaplig forskning direkt och indirekt, i den mån så kan ske utan åsidosättande av ovan angivna ändamål.

Flera gånger under året anordnas fortbildningskurser för lärare. Kurserna ger en fördjupad insikt om parkens djur. Även kortare informationsdagar för lärare anordnas och är alltid fulltecknade. Målet är att under trevliga former presentera djuren och parken med dess pedagogiska resurser.