Slide 5

Skånes Djurparks Vänner

Föreningen har som ändamål
 

  • att ekonomiskt och på annat sätt stödja Skånes Djurpark i dess arbete med att bevara hotade djurarter och att sprida kunskap om nordiska djur och natur.
  • att ge föreningens medlemmar en privilegierad ställning i Djurparken t ex genom förmåner av olika slag; samt
  • att bland allmänhet och myndigheter sprida intresse för, kunskap om och förståelse för Skånes Djurpark och dess verksamhet.

Länk till Skånes Djurparks Vänner