Slide 5

Stiftelsen Skånes Djurpark

Djurparken initierades 1948 av bankdirektör E C:son Herslow och konsul Allan Könsberg. Övriga stiftare var en rad företag i Skåne. (Se Historia)

Länsstyrelsen i Malmöhus län fastställde 1949 stadgar för "Stiftelsen Frostavallens Djurpark", som den då hette. Djurparken öppnades för allmänheten 1952 och 1953 ändrades namnet till "Stiftelsen Skånes Djurpark". Felaktigt förväxlas fortfarande Skånes Djurpark med anläggningarna på Frostavallen.

Stiftelsen står under tillsyn av Kammarkollegiet och dess angelägenheter ombesörjes av en styrelse med landshövdingen som ordförande.

Stiftelsens uppgifter enligt stadgarnas 1:a paragraf är kortfattat:

  • att väcka intresse för nordiska djur och nordisk natur.
  • att medverka till att skydda och bevara utrotningshotade djur.
  • att främja vetenskap och forskning inom naturvetenskapen.
  • att medverka i skolornas undervisning i naturvetenskapliga ämnen.