Slide 5

 

Fasan-par   kungsšrn

 

(Latin: Aves)

Fåglar är ryggradsdjur och de skiljer sig från andra djur bl a genom sin fjäderdräkt. Fåglar lägger ägg, har vingar och de flesta fåglar har en näbb utan tänder. Majoriteten av alla fåglar kan flyga (undantag är bl a struts och pingvin). Fåglar är liksom däggdjur jämnvarma, dvs de har en jämn kroppstemperatur (oftast 37 grader) som kan vara högre eller lägre än omgivningens temperatur. Det finns ca 9 000-10 000 olika fågelarter i världen. Ca 250 arter brukar räknas till sveriges häckande fågelarter.

Man skiljer på "flyttfåglar" och "stannfåglar". Flyttfåglar är de som häckar i Sverige men flyger söderut till varmare breddgrader på vintern. De flesta fåglar är flyttfåglar. Stannfåglar är de arter som stannar kvar i sverige året runt. Det händer att enstaka flyttfåglar blir kvar i Sverige under vintern.

Klicka på fåglarna nedan för att läsa mer.in:

Fåglar är ryggradsdjur och de skiljer sig från andra djur bl a genom sin fjäderdräkt. Fåglar lägger ägg, har vingar och de flesta fåglar har en näbb utan tänder. Majoriteten av alla fåglar kan flyga (undantag är bl a struts och pingvin). Fåglar är liksom däggdjur jämnvarma, dvs de har en jämn kroppstemperatur (oftast 37 grader) som kan vara högre eller lägre än omgivningens temperatur. Det finns ca 9 000-10 000 olika fågelarter i världen. Ca 250 arter brukar räknas till sveriges häckande fågelarter.

Man skiljer på "flyttfåglar" och "stannfåglar". Flyttfåglar är de som häckar i Sverige men flyger söderut till varmare breddgrader på vintern. De flesta fåglar är flyttfåglar. Stannfåglar är de arter som stannar kvar i sverige året runt. Det händer att enstaka flyttfåglar blir kvar i Sverige under vintern.

Klicka på fåglarna nedan för att läsa mer.